№ 146-МИ / 29.11.2023

ОТНОСНО : Обжалване на Решение №727/27.11.2023г. по адм. дело №1121/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определяне на процесуални представители по делото във ВАС.

№ 145-МИ / 20.11.2023

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 5-МИ/9.09.2023 г. на ОИК Панагюрище.

№ 144-МИ / 20.11.2023

ОТНОСНО : Определяне на представляващ ОИК Панагюрище по АД 1121/23 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

№ 143-МИ / 15.11.2023

ОТНОСНО : Определяне на лице от ОИК Панагюрище за участие в Първото заседание на Общински съвет за встъпване в правомощия на Кмет на община, кметове на кметства и общински съветници и връчване на удостоверенията на избраните лица от ОИК-Панагюрище.

№ 142-МИ / 15.11.2023

ОТНОСНО : Определяне на представляващ ОИК Панагюрище по АД 1121/23 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

№ 141-МИ / 13.11.2023

ОТНОСНО : Отпадане на избрани кметове на кметства при проведените на 29.10.2023 г. местни избори от кандидатската листа за общински съветници от партия или коалиция.

№ 140-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Панагюрски колонии, област Пазарджик, на втори тур Петко Добрев Стоев

№ 139-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Попинци, област Пазарджик, на втори тур Гено Костов Галчев

№ 138-МИ / 06.11.2023

ОТНОСНО : ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Панагюрище, област Пазарджик, на втори тур Желязко Иванов Гагов

№ 137-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Постъпила е жалба от Желязко Гагов, независим кандидат за кмет на община Панагюрище, регистрирана в ОИК Панагюрище с вх. № 285/05.11.2023 г., в 11,14 ч., с твърдение за колизия в качествата, в които избрания за кмет на кметство Оборище в изборите на 29.10.2023 г. - Милко Ангелов Ангелов – участва в избора за кмет на община Панагюрище, втори тур на 05.11.2023 г. - нарушение по чл. 3, ал. 3 ИК.

№ 136-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Предложение за замяна на член на СИК от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ.

№ 135-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Допълващо решение към Решение №129-МИ / 03.11.2023 г. на ОИК Панагюрище.

№ 134-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение №132-МИ / 03.11.2023 г. на ОИК Панагюрище.

№ 133-МИ / 04.11.2023

ОТНОСНО : Предложение за замяна на член на СИК от Коалиция „Продължаваме Промяната-Демократична България“

№ 132-МИ / 03.11.2023

ОТНОСНО : Предложение за замяна на член на СИК от ПП „Движение за права и свободи“

№ 131-МИ / 03.11.2023

ОТНОСНО : Предложение за замяна на членове на СИК от Коалиция „Продължаваме Промяната-Демократична България“

№ 130-МИ / 03.11.2023

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на община Панагюрище за втори тур-5.11.2023 г.

№ 129-МИ / 03.11.2023

ОТНОСНО : Предложение за замяна на член на СИК от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ.

№ 128-МИ / 01.11.2023

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение №122-МИ / 30.10.2023 г.

№ 127-МИ / 01.11.2023

ОТНОСНО : Взимане решение за упълномощаване членове на ОИК-Панагюрище, които да получат от съответната печатница бюлетините и протоколите за втори тур на местните избори.

Календар

Решения

  • № 146-МИ / 29.11.2023

    относно: Обжалване на Решение №727/27.11.2023г. по адм. дело №1121/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определяне на процесуални представители по делото във ВАС.

  • № 145-МИ / 20.11.2023

    относно: Допълване на Решение № 5-МИ/9.09.2023 г. на ОИК Панагюрище.

  • № 144-МИ / 20.11.2023

    относно: Определяне на представляващ ОИК Панагюрище по АД 1121/23 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

всички решения