Общинска избирателна комисия Панагюрище


РЕШЕНИЕ
№ 145-МИ
Панагюрище, 20.11.2023

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 5-МИ/9.09.2023 г. на ОИК Панагюрище.

Преслава Мехтерова докладва: Техническото лице-специалист към ОИК Панагюрище Димитър Живков Марков продължава да подпомага дейността на комисията и да осигурява техническата обработка на документи и поддръжка на електронния сайт и след изтичане на 7 дни след обявяване на резултатите от втори тур на местните избори 2023 година.

Предложи се заплащането да бъде в размер на 60,00 лв./шестдесет лева/ за всеки отработен ден.

Същото да бъде отразено в Анекс към договор от 12.09.2023 г.

 На основание чл. 87, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК Панагюрище

 

РЕШИ

 

Допълва Решение № 5-МИ / 09.09.2023г. на ОИК Панагюрище със следния текст: Определя дневно възнаграждение в  размер на 60,00 лв./шестдесет лева/ за всеки отработен ден на Димитър Живков Марков за периода, в който осъществява дейност ОИК Панагюрище.

 

 Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Преслава Събкова Мехтерова

Секретар: Ана Георгиева Делирадева

* Публикувано на 20.11.2023 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 146-МИ / 29.11.2023

    относно: Обжалване на Решение №727/27.11.2023г. по адм. дело №1121/2023г. по описа на Административен съд Пазарджик. Определяне на процесуални представители по делото във ВАС.

  • № 145-МИ / 20.11.2023

    относно: Допълване на Решение № 5-МИ/9.09.2023 г. на ОИК Панагюрище.

  • № 144-МИ / 20.11.2023

    относно: Определяне на представляващ ОИК Панагюрище по АД 1121/23 г. по описа на Административен съд Пазарджик.

всички решения